Kontakt os

DI Dansk Byggeri Sydfyn og Svendborg Murermesterforening indbyder til informations møde/kursus.

DI Dansk Byggeri Sydfyn og Svendborg Murermesterforening indbyder til informations møde/kursus.
9. januar 2020 author

DI Dansk Byggeri Sydfyn og Svendborg Murermesterforening indbyder til informations møde/kursus.

Hotel Svendborg den 4 februar 2020

Tidspunkt:
Tirsdag d. 04-02-20 kl. 17:30 – 19.30

Byggeteknik:
ca. 17:45 – 18:45

Chefkonsulen DI Dansk Byggeri Torben H.- Olsen Kommer med en orientering/kursus i det nye bestemmelser vedr.: BR18 om kvalitet sikring af konstruktioner for tømrer og murer. Som er trådt i kraft med det nye BR18.

Lærlinge uddannelse:
ca. 18:45 – 19:30 Praktikpladskonsulent Sigurd Lund Henriksen

Orientering vedr.. diverse lærlinge udanelser, bland anden den ny mesterlære.
ca. kl. 19:30 Giver forening lidt godt at spise.